Als deelnemer van het Microsoft Partnernetwerk vroeg Microsoft me of ik een interview wilde doen over mijn werkzaamheden als freelancer met mijn bedrijf Toverstudio. Hier vind je het volledige Interview.

Interview door Microsoft Nederland over Toverstudio.

toverstudio

Loek van den Ouweland is een freelance Silverlight Trainer en User Experience Designer. Zijn bedrijf Toverstudio maakt websites en Silverlight-applicaties en geeft advies over user experience design en communicatie. Loek leert .NET professionals hoe ze Rich Internet Applicaties kunnen bouwen met Microsoft Silverlight. Meer over de Silverlight Training kun je vinden op silverlighttraining.

Op welk project van de afgelopen zeven jaar ben je het meest trots voor wat betreft de technische moeilijkheidsgraad/uitdaging?

Ik ben in 2003 begonnen met het maken van websites voor het MKB. Al snel kwam de wens van mijn klanten om zelf op eenvoudige manier teksten en plaatjes aan te passen. Ik ben erg trots op mijn gebruikersvriendelijke Toverstudio CMS.

Waaruit bestond die uitdaging en hoe ben je te werk gegaan om het project tot een goed einde te brengen?

De uitdaging bestond uit twee zaken: 1) Ik wilde perse dat je niet aan de site kan zien dat er een CMS achter zit. Met andere woorden: het CMS moet volledig in dienst staan van de website i.p.v. dat je een website om een CMS heen bouwt. Om dit op te lossen zijn mijn webpagina’s afgeleid van een base page, die CMS content injecteert op plaatsen waar dat door de designer is aangegegeven. Verder moest mijn CMS zuivere HTML opleveren. Fijn voor zoekmachines maar vooral goed voor snelle response tijden. Ik heb mij al in een vrij vroeg stadium aangeleerd met HTML en CSS te werken waardoor de opgeleverde content geen opmaakinformatie bevat. 2) Om de kosten voor mijn klanten beperkt te houden, wilde ik werken met een Access Database. In mijn eerste websites zie je nog veel SQL queries terugkomen. Later heb ik hier een soort Linq2Access connector voor geschreven. Op basis van metadata geneer ik CRUD functies en kan ik in mijn website en achterliggende CMS tegen getypte lijsten aanpraten zonder dat ik een letter SQL hoef te schrijven.

Is er een lopend project waar je iets over vertellen aan de lezers?

Ik ben voor sportcentrum Coach in Beek en Donk een grote Silverlight Business applicatie aan het maken. Het gaat om een administratieve applicatie waarbij een goede user experience centraal staat. Voor het project heb ik SQL Server, Entity Framework, WCF RIA en MVVM ingezet. Deze combinatie werkt in mijn ogen echt fantastisch en zorgt dat Silverlight een goede stap voorwaarts is. De uitdagingen zitten vooral in het asynchrone karakter van Silverlight. Wanneer haal je data op? Welke data heb je op welk moment nodig? Hoe geef je goede feedback aan de gebruiker? Voor de user interface heb ik als uitgangspunt de Silverlight Cosmopolitain style genomen:

toverstudio

Kun je enkele aansprekende voordelen noemen die verbonden zijn aan het gebruik van Silverlight voor developers?

Als je het hebt over de voordelen van Silverlight ten opzichte van ASP.NET zou ik zeggen: het ontwerpen van user interfaces met Expression Blend. Door de ondersteuning van Visual States en animaties zijn dynamische user interfaces veel makkelijker te realiseren. In Expression Blend kun je tijdens design time de complete flow van de applicatie specificeren. Inclusief transities en animaties.

Over de voordelen ten opzichte van andere Rich Internet Application platforms kan ik niet veel zeggen omdat ik daar niet mee werk maar ik kan mij niet voorstellen dat iemand die met C#, LINQ en WCF RIA heeft gewerkt, nog iets anders zou willen. Vooral LINQ is briljant. Het heeft het werken met lijsten zoveel vereenvoudigd. Dat zie je vooral als je code van een aantal jaren geleden bekijkt.

Kun je enkele duidelijke voordelen noemen die verbonden zijn aan het gebruik van Silverlight voor klanten?

Een concreet voordeel is video. Wij hebben vorig jaar onze Silverlight Training gegeven bij een media-afdeling van de TU Delft en onze cursisten hadden de keuze tussen Flash of Silverlight gemaakt op basis van de videokwaliteit. Als het gaat om business applications willen mijn klanten gewoon iets waar hun klanten graag mee werken. Ik denk dat als je al in de Microsoft-hoek zit, je bij een nieuw project vooral een keuze zult maken tussen ASP.NET en Silverlight. Beide omgevingen hebben voor- en nadelen. Bij ASP.NET worden steeds meer grenzen van HTML, javascript en CSS opgezocht om dynamische user interfaces te maken. Ik sta versteld van de dingen die bereikt worden maar zie toch ook wel vaak het bekende uitroeptekentje linksonder in de browser staan. Ook bij bedrijfskritische applicaties! Het onderhoud van die applicaties wordt steeds complexer door verschillen in browsers en de veelheid aan gebruikte technieken. Bij Silverlight is het XAML en C#. Overzichtelijk en gecheckt door de compiler. Nog een voordeel van Silverlight is dat het draait op de Windows Phone. De kennis en ervaring die je nu opdoet met Silverlight gaat zich straks terugbetalen als je (gedeeltes van je applicatie) gaat deployen op de Windows Phone.

Toverstudio heeft in samenwerking met Reflection IT de website SilverlightXP.net opgezet. Zijn er actuele ontwikkelingen/trends in het Silverlight-development wereldje gaande waar je de lezers van op de hoogte wilt brengen?

Silverlight XP heb ik samen met Fons Sonnemans van Reflection IT gemaakt om een bibliotheek van Silverlight resources aan te leggen. Door de feedback van onze bezoekers zien we inderdaad een belangrijke trend: Meer Windows Phone 7! We hebben hiervoor een aparte categorie in het leven geroepen.

Heb je een persoonlijke top 3 van Silverlight applicaties en/of een top 3 van met Silverlight gemaakte sites die mensen echt gezien moeten hebben?

Wij zijn natuurlijk heel trots op www.silverlightxp.net. Vooral omdat we (het destijds kersverse) .NET RIA services hebben gebruikt. Als we nu terugkijken in de code, zouden we wel een paar dingen anders willen doen maar we zijn er nog steeds trots op! Een van de eerste maar nog steeds prachtige voorbeelden van deepzoom die we tijdens de cursus altijd even laten zien: http://memorabilia.hardrock.com/ Verder gebruik ik Seesmic (http://seesmic.com/) als out-of-browser applicatie voor twitter en linked-in.

Written by Loek van den Ouweland on 2010-10-19.
Questions regarding this artice? You can send them to the address below.